یه آیه ای از قران یه بار بد جوری توی چشمام درخشد: همانا انسان به ذات خود آگاه است ، ولی او موجودی است بهانه جو. می دونی یعنی چی؟ یعنی همه چیو میدونی ، خوب و بد و میدونی ؟ راه کج و درست رِ هم می دونی. حتی …

آنگاه که ذهن دست و پایش بسته و به دنبال مدد از غیب می گردد و تمام هستی را در یک دایره به قطر نهایتا ۱۳ سانت زیر و رو می کند ، چه می داند که جواب شاید هیچ جا نیست . اصلا سوال درست مطرح نشده که جواب …